© Ansgarius Svensson AB | Box 145 | 598 71 Södra Vi | Tel: 0492-201 05 | Fax: 0492-206 00Ansgarius Svensson AB har fått medel från Europeiska jordbruksfonden för att investera i befintlig anläggning.
hem
logotype
Angarius Svensson AB
Timmer

Ansgarius Svensson AB

är ett familjeägt kvalitetssågverk som grundades 1962. Sågverket är beläget i Södra Vi, 10 km norr om Vimmerby i Småland, mitt i det område där den s.k. Vimmerby tallen av hög kvalitet växer.

Vi sågar med ramsåg vilket är det absolut bästa sågsättet för grovt timmer som vi sågar, med sågsnitt på rättplats i grova dimensioner kan vi leverera mycket hög kvalitet på det sågade.

Råvaran är rotstockar av tall, gran och lärk av högsta kvalitet som kommer från ett område mellan Småland och Värmland, dessutom importeras en del tall och gran från Norge.

Vi producerar årligen i sågad vara ca. 12000 m³ tall, ca. 3000 m³ gran och ca. 2000 m³ lärk

 

Varför okantat?