© Ansgarius Svensson AB | Box 145 | 598 71 Södra Vi | Tel: 0492-201 05 | Fax: 0492-206 00Ansgarius Svensson AB har fått medel från Europeiska jordbruksfonden för att investera i befintlig anläggning.
hem
logotype
Angarius Svensson AB
Timmer

Våran Råvara

Fantastisk Skandinavisk råvara!
Första steget i kedjan mot kvalitets- produkter börjar i skogen. Genom upparbetade kontakter inom skogsbranschen har vi under åren säkerställt en tillgång på rotstocken för lång tid fram över! Ansgarius Svensson AB väljer ut rotstock efter speciellt ställda kvalitetskrav se nedan för Furu & Gran samt med hänsyn till ett naturvårdsanpassat skogsbruk.

Kvalitetsbestämmelser för rotstockar av furu/lärk
Utvändigt kvist och bulfria rotstockar, raka, max. 1% båghöjd, ej vridvuxna, fria från röta, sprickor, blånad, insektskador samt tjurved. Stockarna skall vara tätvuxna i rotändan, vilket innebär att det i området 2-8 cm från märgen skall finnas minst 20 årsringar. I övrigt skall årsringarna ha en jämn utveckling. Märgen skall vara centrumställd. Virket skall vara vinter- avverkat och ej vattenlagrat.

Dimensioner: 22 cm i topp under bark, och grövre. Längder: 31 - 61 dm.
I övrigt enligt VMR 1/99

________________________________________

Kvalitetsbestämmelser för rotstockar av gran
Stockarna skall vara raka, max 1% båghöjd, fria från röta, blånad, insektskador, sprickor samt tjurved. Ej vridvuxna. Tätvuxna i rotändan, vilket innebär att det i området 2-8 cm från märgen skall finnas minst 20 årsringar. I övrigt skall årsringarna ha en jämn utveckling. Märgen skall vara centrumställd. Virket skall vara vinteravverkat och ej vattenlagrat

Kvistkrav: 4 st. friska kvistar med max. 25mm i diameter får förekomma eller 4 st. torra kvistar med max. 20mm i diameter per sämsta 15 dm stocksektion. Dessutom tillåts 4 st. friska eller torra kvistar med en diameter mellan 10-15mm. Kvistar mindre än 10mm beaktas ej.

Dimensioner: 22 cm i topp under bark och grövre. Längder: 31 - 61 dm.
I övrigt gäller VMR 1/99

 

Kvalitetsklassning av barrsågtimmer
Varför okantat?